Velkommen til

Almagroforeningen.no

Forum for studier i dynamisk psykologi og psykoterapi (psykoanalyse, kropp-karakteranalyse og virksomhetsteori)


 
 

           


SIDEN ER UNDER KONSTRUKSJON!


Vi beklager årstallet 2016! Vi er mange som synes at årene kanskje løper litt fort! og nesten fra oss, men i vårt datasystem ble 2016 benyttet for å låse siden: Ettersom seminaret ble nedlagt. Vi har startet på nytt på oppfordring!  Alt filformat må benytte 2016 for å få tilgang til de øvrige filene! Nykoding blir for mye arbeide! Derfor! Gamle filer oppsummerer fjoråret.

HUSK RELOAD SIDE!


Seminar i Moral de Calatrava, Spania


22 - 27. september 2019


«PARTNERVALGETS PSYKOPATOLOGI»


Dette er ikke et seminar om parterapi, men om personers vanskeligheter med å relatere seg og særlig ved valg av partner.


Denne siden er under ny koding, det tar litt tid, men vi kommer igjen! En del av lenkene virker!


Utfyllende informasjon: Se


www.almagroforeningen.com


Navigeringsmeny oppe er kun for nostalgisk minne: Fjorårets seminar!Almagroforeningen presenterer:


Madrid/Moral de Calatrava, Spania


22. - 27. september 2019:

********


Tema: « Partnervalgets psykopatologi «.


Et seminar om begjær, savn og avvisning.


Forelesere:


Spesialist i klinisk psykologi, Carmen Villalobos (Spania): «Forhold og konflikter. Hvorfor?»


Psykiater, dr. med., psykoanalytiker (IPA), Terje Neraal (Tyskland): «Hvilke egenskaper avgjør hvem AMOR´s piler treffer? Kollusive mønstre i par-relasjonen».


Spesialist i klinisk psykologi og Bodynamic Analytiker (BDI),Tor Sletten: «Når hjertet brister  - Karakterstrukturer og relasjonsvansker».


Spesialist i klinisk psykologi, David Knutsen: «Partnervalget i krysningen mellom kjærlighet, drift og begjær».


Spesialist i klinisk psykologi, psykoanalytiker (IPA), Hans Peter Broch: «Hvordan velger vi «feil»: Parforhold og projektive identifikatoriske samspill».


Professor i allmenn litteraturvitenskap (em.) dr. philos., Per Buvik: «Partnervalgets utfordringer. Noen litterære perspektiver på begjær, savn og avvisning».


Skuespiller Rhine Skaanes: «Fra teaterscenen - om partnervalgets psykopatologi».


“Partnervalgets psykopatologi” er ikke et seminar om parterapi, men et seminar om vansker man har med å relatere seg og særlig i valg av en partner. Hvilke aspekter i personligheten er det som gjør disse valgene problematiske og gjør det vanskelig å forholde seg til den partneren en har valgt?


Påmelding ved betaling av seminaravgift kr 6000,- ( eksklusiv fly og hotell, innklusiv middag om kvelden med vinsmaking ) innen april,  til :

Almagroforeningen, Welhavensgate 71, 5006 Bergen konto 50820697348


Se mer påmeldingsinfo: www.almagroforeningen.com


Ettersom mange har mottatt info sent, er vi åpne for påmelding til midten av mai.

Etter denne dato må vi se om det er tilgjengelig plass.