OBS:  Husk RELOAD alle sidene jevnlig, da de ofte oppdateres. Spesielt program og lenker!

Velkommen til 

Almagroforeningen.no


Forum for studier i dynamisk psykologi og psykoterapi (psykoanalyse, kropp-karakteranalyse og virksomhetsteori) 

___________________________________________________________________
ALMAGROFORENINGEN PRESENTERER: 


Nytt seminar i Moral de Calatrava, Spania

 15.9-21.9.2024


 «Behandling og relasjon» 
Velkommen til et nytt Almagroseminar i Moral de Calatrava!


Vi ønsker også i år å tilrettelegge et faglig utfordrende og klinisk nyttig

seminar i psykodynamisk terapi og psykiatri. Tilbakemeldingene på

tidligere 22 års seminarer har vært overveldende, og vi gleder oss derfor til

et nytt seminar! Cuenca-seminarene ble legendariske! Covid tok dog mye.

Men igjen ble det krav om et nytt seminar! Her er et nytt Almagroseminar i

Moral de Calatrava i psykiatri og klinisk psykologi/psykoanalyse!


********


På bakgrunn av forskning på korttidsterapi, hevder blant annet psykologspesialisten Dag Øystein Nordanger at relasjonen er av større betydning for behandlingsutfallet enn den metoden terapeuten anvender ved psykoterapi.

Mellommenneskelig kompetanse, empati, samarbeidssøking og inntoning på den andre er det sentrale. Dette minner blant annet om Carl Rogers sine standpunkter på 60-tallet, og føyer seg inn i rekken av forskning på psykoterapi og grunnleggende prinsipper innenfor relasjonelt terapeutisk arbeide.

Imidlertid er ikke metoden eller tilnærmingen uvesentlig - nettopp ved stødig eierskap til tilnærmingen, kan man nytte dette til å utvikle den terapeutiske relasjonen. Hva med langtidsterapier: er metoden viktigere, eller er relasjonen det sentrale ved metoden?


Vi har valgt å sette relasjonen i behandlingen i fokus denne gangen, og vi ser på den i ulike kliniske sammenhenger: generell dynamisk terapi, gruppeanalyse, famileterapi, kroppsorientert karakteranalyse og psykoanalyse.

Hva med våre relasjoner til pasienter fra minoritetsgrupper? Vi ønsker blant annet å drøfte begrepet objektrelasjoner, gitt at relasjoner til subjektene danner basis for indre objekter, og er så sentrale og levende i terapi. Det er relasjonene her og nå som kan avstemme indre landskap. Behandlerens indre landskap og personlighet er like mye av betydning for relasjonen.


Til slutt stiller vi spørsmål om mulighetene for å etablere hensiktsmessig terapeutisk tilknytning med de betingelsene og begrensningene som etter hvert tilbys i poliklinikker og institusjoner underlagt offentlig helsevesen, og ved privat praksis. Kan vi bevare eller skape et relasjonelt rom innenfor trange rammer?


Foredragsholdere:

Lege dr. med. Terje Neraal, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, samt psykosomatisk medisin, psykoanalytiker (IPA)(Tyskland); psykologspesialistene/ psykoanalytikerne: Ph.D. Doris Brothers (USA) og Hans Peter Broch. Karakteranalytiker og  psykologspesialist Jon Sletvold (NKI); gruppeanalytiker og psykologspesialist Geirmunn Sletten (IGA); Bodynamic analytiker (BDI) og psykologspesialist Tor Sletten, psykologspesialist Udesh Anda og psykolog Alexandra Tenebroso.


Godkjenning: 

Er godkjent som 35 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister

av Norsk Psykologforening.


Påmelding:

Påmelding skjer ved innbetaling av seminaravgift på kr 7500,- til

Almagroforeningen, konto 50820697348 og ved å melde om påmeldingen til

almagroforeningen@gmail.com. 

Tidsfrist 1. mai.


Flyreise og hotellkostnad er eksklusiv seminaravgift, men foreningen booker hotell til deltagere.


Seminaravgiften dekker utover selve seminaret følgende: buss tur-retur

Madrid–Moral, enkel middag med vinsmaking fire dager, utflukt med servering av gachas og middag (caldereta) fredag 20. september.


Gruppediskusjoner / Diskusjonsforum


En vil ha diskusjoner knyttet til forelesningene, samt noen artikler kan være utgangspunkt for diskusjoner (Pek)


Bjørn Killingmo: Relasjonsorientert karakteranalyse: En posisjon i dagens psykoanalyse


• Espen Bjerke: Relasjonens betydning i psykoterapi


• Jon  Sletvold: Tre linjer i psykoanalysens utvikling


Dag Øystein Nordanger: Relasjoner har en terapeutisk kraft


Siri Gullestad: Seksualitet i et psykoanalytisk perspektiv


Per-Einar Binder et al.: Hva er relasjonell psykoanalyse?


En relevant debattbok er: Svein Haugsgjerd: Psyke under press, samfunn i endring - et psykososialt, idehistorisk og samfunnsetisk perspektivYtterlige informasjon; her og tlf 0034635157267

For psykologer og leger.

HUSK RELOAD!