KONTAKTINFORMASJON - MORAL/MADRID 2024

Velkommen til Almagroforeningen!

Almagroforeningen er et forum for studier i dynamisk psykologi og psykoterapi. Foreningen ble stiftet 2007. Den viderefører

Cuenca-stiftelsens arbeide fra 1999. Foreningen har som formål å holde diskusjoner og seminarer rundt aktuelle tema innen dynamisk psykoterapi. Fokus er særlig rettet mot psykoanalyse, selvpsykologi, tilknytningsteori, Kontroll-Mestringsteori (CMT), kropp-karakteranalyse og virksomhetsteori. Vi har invitert internasjonale forelesere. En del av virksomheten er knyttet oppmot videreutdanning av kubanske leger og psykologer på Cuba. 


Foreningen har også gitt støtte og hjelp i utveksling av studenter Norge/Cuba (medisin/psykologi). Her har vi lyktes!

Gjennom årene ble det utviklet et samarbeid med San Francisco Psychotherapy Research Group, som regnes som et av verdens fremste forskningssentre i psykoterapi.


Vi har tidligere hatt vårt primære fokus på møtet Spania/Norge.

Cuenca-seminarene er nå nedlagt etter 17 vellykkede år! Vi har nå korte seminarer (ved selvkost) i Spania. 


Seminarene er kun åpne for leger og psykologer.


Foreningen er idealistisk organisert.

Registrert i Brønnøysund, hos spanske myndigheter og Fylkesmannen i Hordaland. 


President og leder i foreningen er spesialist i klinisk psykologi/ bodynamic analytiker (BDI) Tor Sletten/Spania.


Telefon:

Tor Sletten: 0034 635157267